Velkommen Til Skøde let

Skøde let drives af Jens Møller Thygesen

12 års erfaring som ejendomsmægler, herunder 6 år med speciale i landbrugshandler.Skøde let V/ Jens Møller Thygesen

Til hjælp med tinglysning og administration er ansat en sekretær med 25 års erfaring fra branchen.

Ved tinglysning af skøder arbejder vi på at alt er klar på overtagelsesdagen, så udgifter til deponeringskonti, mellem- finansiering m.v. minimeres.

Al kommunikation med professionelle aktører foregår på mail, så tidsspild undgås.

Du kan altid få telefonisk hjælp når sagen kører.

Vi varetager sagen indtil handlen er endelig afsluttet.

Skøde let udfører

  • Udfærdigelse og tinglysning af skøder
  • Professionel hjælp ved ejendomshandler, herunder købsaftaler.
  • Rådgivning i forbindelse med ombygning og nybygning.
  •  Øvrige rådgivningsopgaver.

Skøde Let Tilbyder

Skøder: kr. 3000 + moms

Pris for øvrige opgaver efter aftale.